Vårt Erbjudande

Olika Färger - DecoStyle

DecoStyle är ett dekorsystem för fönster och finns i olika färger och strukturer. Dekoren ger många valmöjligheter att anpassa fönstren till husets karaktär och arkitektur.


Aluminiumbeklädnad - En intelligent kombination av aluminium och PVC

AluClip-tekniken med aluminiumbeklädnad länkar samman det bästa av PVC- och aluminiumfönster. Med AluClip ser fönstren ut som vanliga aluminiumfönster men har i övrigt PVC-fönstrens alla fördelar.

Egenskaper

PVC-fönster med AluClip beklädnad är avsevärt billigare än aluminiumfönster med liknande värdekoefficient.


Säkerhetsglas - Climaplus Safe

1. CLIMAPLUS SAFE - STAPID är ett laminerat glas som genom en speciell konstruktion med en folie som håller samman alla glasbitar vilket begränsar risken för kroppsskada.

2. CLIMAPLUS SAFE - SECURIT är ett härdat glas som är fem gånger mer hållbart än ett vanligt glas vid slag med ett mjukt föremål.


Skyddsglas - Flerglasfönster i olika skyddsklasser

CLIMAPLUS PROTECT är ett flerglasfönster som finns i olika skyddsklasser med avseende på inbrottskydd.

Fönsterglaset lamineras med PVB-folie vilket begränsar risken för kroppsskador när glaset slås sönder.


Ljudreducerande Fönster - Effektiv ljuddämpning

CLIMAPLUS SILENCE och ACOUSTIC är ett glas med effektiv ljuddämpningsförmåga.

Ljuddämpning med ett bestämt antal decibel står inte i direkt proportion till åhörarens ljudkänsla. En generell regel är att vid ljuddämpning med 10 dB ger det en känsla av att bullret har minskat till hälften.

Fönsterglas SILENCE

SILENCE har en speciell ljudreduceringsfolie och har samma skydd mot inbrott och kroppsskador som ett STADIP-glas.


Spröjs & Swisspacer - Brett utbud av olika färger och profiler

Swisspacer

En av de viktigaste delarna i ett flerglasfönster är distansprofilerna mellan glasskivorna som länkar samman den yttre skivan med den inre och skapar bättre värmeisolering.

Spröjs

Estetik, nödvändighet eller vilja att bevara byggnaders karaktär kräver spröjs för renovering av kulturarvsskyddade byggnader utan att bryta mot deras ursprungliga stil. Spröjs som monteras mellan glasytor kräver inget underhåll eller rengöring och anpassas efter kundens behov när det gäller färg.

Spröjs finns i storlekar på 8 mm, 18 mm, 26 mm och 45 mm och kan formas efter dina/kundens individuella önskemål i form av bågar, cirklar eller olika vinklar.


Beslag, Funktion, Ventilation

Handtag HOPPE Secustic

HOPPE Secustic handtag har en självspärrande mekanism som blockerar fönsterbeslagen så att det blir omöjligt att öppna fönstret utifrån.

Mikroventilation

Sidohängda fönster utrustas som standard med s.k. mikroventilation. Genom att vrida handtaget till ett speciellt läge öppnas fönstret med några millimeter vilket möjliggör ett fritt luftutbyte i rummet.


Luftintagsventiler - För ett bättre inomhusklimat

Tilluftventilation sker genom s.k. spaltventiler som är monterade i övre delen på fönstret och skapar förutsättningar för ett bättre inomhusklimat.

- Spaltventilerna är underhållsfria och kräver ingen strömförsörjning.

Garantier

Vi erbjuder följande garantier på alla våra tjänster och produkter:

  • 3 år på montering.
  • 5 år mot kondens i isolerruta.
  • 30 år för färgbeständighet mot UV-strålning på vita karmar.

Våra fönster är testade och godkända av Statens Forskningsinstitut (SP) i enlighet med EU-standard EN ISO 1267.

De är även CE-märkta enligt EU-standard PN-EN 14351-1:2006 + A1:1267.

Wahlmans Alltjänst AB
Överhärdeåsen 9
818 91 Valbo

Ulf Wahlman
0767 - 61 06 76
wahlman@was-ab.se

Producerad av